Tagged: warsaw

Warsaw Tetris

The Warsaw Tetris (C) 1989 Arkadiusz Lukszo and Tomasz Konatkowski

Warsaw Tetris - Screenshot 01

Warsaw Tetris – Screenshot 01

Warsaw Tetris - Screenshot 02

Warsaw Tetris – Screenshot 02

  • Like Tetris/Tetrix by Vadim Gerasimov
  • Stores high scores on disk
  • Play game music by Jakub Husak

Boot disk (ATR / 7-Zip): Warsaw Tetris • • •   » read more »