Category: Atari 400-800-XL-XE Games

Atari 400-800-XL-XE Games

Galaxian

Galaxian (C) 1984 Sawfish Software

Galaxian (SS) - Screenshot 01

Galaxian (SS) – Screenshot 01

Galaxian (SS) - Screenshot 02

Galaxian (SS) – Screenshot 02

Galaxian (SS) - Screenshot 03

Galaxian (SS) – Screenshot 03

Galaxian (SS) - Screenshot 04

Galaxian (SS) – Screenshot 04

  • Shooter
  • A little bit like the original arcade game
  • Choppy game play
  • EXEcutable file

Bootable disk (ATR / 7-Zip): Galaxian (Sawfish) • • •   » read more »